CELLCHAIN LIPITRIX

THÔNG TIN KHOA HỌC – TÁC DỤNG CỦA HOA HÒE

  • 19/12/2020

Hoa hòe (Sophora japonica) thuộc họ Đậu (Fabaceae) được trồng rộng rãi ở các tỉnh phía Bắc. Từ năm 1978, cây được đưa vào các tỉnh Tây Nguyên, ven biển miền Trung sau lan ra các tỉnh phía khác. Những tỉnh trồng nhiều hòe hiện nay là Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Sơn La,……

THÔNG TIN KHOA HỌC – TÁC DỤNG CỦA LÁ MÃ ĐỀ 

  • 19/12/2020

Mã đề (Plantago major) thuộc họ Mã đề (Plantaginaceae) là cây ưa sáng, ưa ẩm, có khả năng chịu hạn nhẹ và thích nghi cao với vùng có khí hậu nhiệt đới nóng ẩm. Trên thế giới, mã đề phân bố rộng rãi ở Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ, phía nam…

0901 33 76 76