CELLCHAIN LIPITRIX

THÔNG TIN KHOA HỌC – TÁC DỤNG CỦA HOA HÒE

  • 19/12/2020

Hoa hòe (Sophora japonica) thuộc họ Đậu (Fabaceae) được trồng rộng rãi ở các tỉnh phía Bắc. Từ năm 1978, cây được đưa vào các tỉnh Tây Nguyên, ven biển miền Trung sau lan ra các tỉnh phía khác. Những tỉnh trồng nhiều hòe hiện nay là Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Sơn La,……

0901 33 76 76