CELLCHAIN LIPITRIX

THÔNG TIN KHOA HỌC – TÁC DỤNG CỦA LÁ MÃ ĐỀ 

  • 19/12/2020

Mã đề (Plantago major) thuộc họ Mã đề (Plantaginaceae) là cây ưa sáng, ưa ẩm, có khả năng chịu hạn nhẹ và thích nghi cao với vùng có khí hậu nhiệt đới nóng ẩm. Trên thế giới, mã đề phân bố rộng rãi ở Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ, phía nam…

0901 33 76 76